Đã tìm thấy thi thể thiếu úy biên phòng mất tích ở Bến Tre

Vùng biển tỉnh Bến Tre.
Vùng biển tỉnh Bến Tre.