Đà Nẵng: Nộp phí và lệ phí qua cổng thanh toán điện tử

Đà Nẵng đưa Cổng thanh toán trực tuyến vào sử dụng
Đà Nẵng đưa Cổng thanh toán trực tuyến vào sử dụng