Ngư dân Đà Nẵng vào hội Cầu Ngư

Ngư dân Đà Nẵng vào hội Cầu Ngư. Ảnh: Xuân Hậu
Ngư dân Đà Nẵng vào hội Cầu Ngư. Ảnh: Xuân Hậu
Ngư dân Đà Nẵng vào hội Cầu Ngư. Ảnh: Xuân Hậu
Lên top