Đà Nẵng: Huy động 100% Công an bảo vệ các điểm cách ly COVID-19

Công an TP.Đà Nẵng bố trí 100% nhân lực bảo vệ an ninh tại các điểm cách ly tập trung. Ảnh: Hữu Long
Công an TP.Đà Nẵng bố trí 100% nhân lực bảo vệ an ninh tại các điểm cách ly tập trung. Ảnh: Hữu Long
Công an TP.Đà Nẵng bố trí 100% nhân lực bảo vệ an ninh tại các điểm cách ly tập trung. Ảnh: Hữu Long
Lên top