Hải Dương tạm đóng cửa một siêu thị liên quan đến F1 bệnh nhân COVID-19

Hải Dương dừng hoạt động 1 chợ, siêu thị liên quan ca F1 của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động 1 chợ, siêu thị liên quan ca F1 của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động 1 chợ, siêu thị liên quan ca F1 của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lên top