Các chốt phòng dịch không ngủ

Cán bộ chiến sĩ cùng chó chiến đấu tuần tra dọc biên giới của tỉnh Quảng Trị ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. 
Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ chiến sĩ cùng chó chiến đấu tuần tra dọc biên giới của tỉnh Quảng Trị ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ chiến sĩ cùng chó chiến đấu tuần tra dọc biên giới của tỉnh Quảng Trị ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top