Đà Nẵng gặp khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng tăng thu hút đầu tư

Thêm 600 tỉ đồng vừa đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong tháng 9.2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm 600 tỉ đồng vừa đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong tháng 9.2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm 600 tỉ đồng vừa đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong tháng 9.2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top