Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng cạnh tranh danh hiệu Thành phố Xanh Quốc tế 2018

Đại diện Tổ chức WWF (trái) trao danh hiệu TP Xanh Quốc gia 2018 cho TP Đà Nẵng. (ảnh: Hoàng Vinh)
Đại diện Tổ chức WWF (trái) trao danh hiệu TP Xanh Quốc gia 2018 cho TP Đà Nẵng. (ảnh: Hoàng Vinh)