Cứu thuyền viên tàu cá bị tai biến trên biển

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu cùng với bác sỹ của bệnh viện Lê Lợi rời cảng đi cứu nạn khẩn cấp
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu cùng với bác sỹ của bệnh viện Lê Lợi rời cảng đi cứu nạn khẩn cấp
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu cùng với bác sỹ của bệnh viện Lê Lợi rời cảng đi cứu nạn khẩn cấp