Cứu người đàn ông cùng chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn

Ông Mơn (ở giữa) được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Trung Thành.
Ông Mơn (ở giữa) được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Trung Thành.
Ông Mơn (ở giữa) được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Trung Thành.
Lên top