Hai người đàn ông chèo đò qua suối, bị nước lũ cuốn mất tích

Mưa lớn, nước dâng cao ngập tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV.
Mưa lớn, nước dâng cao ngập tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV.
Mưa lớn, nước dâng cao ngập tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV.
Lên top