Cảnh báo nguy cơ lũ quét, lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Cảnh báo nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: NCHMF
Cảnh báo nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: NCHMF
Cảnh báo nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: NCHMF
Lên top