Cứu nạn thành công toàn bộ thuyền viên tàu BV 94184 TS

 Thuyền viên Nguyễn Văn Dùng may mắn sống sót trong vụ chìm tàu BĐ 33036 TS về bờ an toàn
Thuyền viên Nguyễn Văn Dùng may mắn sống sót trong vụ chìm tàu BĐ 33036 TS về bờ an toàn
Thuyền viên Nguyễn Văn Dùng may mắn sống sót trong vụ chìm tàu BĐ 33036 TS về bờ an toàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top