Tìm thấy một ngư dân tàu cá Bình Định còn sống khi tàu bị chìm trong đêm

Việc tìm kiếm các ngư dân mất tích vẫn đang diễn ra
Việc tìm kiếm các ngư dân mất tích vẫn đang diễn ra