Cứu 4 thuyền viên sắp chìm trên Vịnh Bắc bộ ngay trước bão số 11