Cưỡng chế tháo dỡ hơn 180 nhà xây dựng trái phép trong một ngày

Những căn nhà tạm bợ xây dựng trái phép sau khi bị tháo dỡ.
Những căn nhà tạm bợ xây dựng trái phép sau khi bị tháo dỡ.
Những căn nhà tạm bợ xây dựng trái phép sau khi bị tháo dỡ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top