Sai phạm tại Tràng An sẽ bị UNESCO chất vấn

Cầu xuyên lõi trái phép tại Tràng An.
Cầu xuyên lõi trái phép tại Tràng An.
Cầu xuyên lõi trái phép tại Tràng An.