Chùm ảnh: Công nhân tháo dỡ phần xây dựng trái phép ở biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa