Cụm cảng Km6 Quang Hanh (Quảng Ninh): Bãi than trái phép hoành hành

Nhũng bãi than trái phép ở cụm cảng Km6 Quang Hanh (Cẩm Phả) đang được những chiếc xe container chờ trực chở đi tiêu thụ. Ảnh: T.N.D
Nhũng bãi than trái phép ở cụm cảng Km6 Quang Hanh (Cẩm Phả) đang được những chiếc xe container chờ trực chở đi tiêu thụ. Ảnh: T.N.D
Nhũng bãi than trái phép ở cụm cảng Km6 Quang Hanh (Cẩm Phả) đang được những chiếc xe container chờ trực chở đi tiêu thụ. Ảnh: T.N.D
Lên top