Nước bẩn: Xin lỗi, miễn phí và câu hỏi từ việc “họa có điên”

Nước sạch Sông Đà chính thức xin lỗi người dân, miễn phí tiền nước 1 tháng, nhưng câu hỏi về những kẻ đổ dầu đầu độc nguồn nước vẫn không thể không đặt ra
Nước sạch Sông Đà chính thức xin lỗi người dân, miễn phí tiền nước 1 tháng, nhưng câu hỏi về những kẻ đổ dầu đầu độc nguồn nước vẫn không thể không đặt ra
Nước sạch Sông Đà chính thức xin lỗi người dân, miễn phí tiền nước 1 tháng, nhưng câu hỏi về những kẻ đổ dầu đầu độc nguồn nước vẫn không thể không đặt ra
Lên top