Cục C10 Bộ Công an thông tin về tình hình phòng dịch trong các trại giam

Cán bộ quản giáo kiểm tra phạm nhân sau ngày lao động về. Ảnh: Việt Dũng.
Cán bộ quản giáo kiểm tra phạm nhân sau ngày lao động về. Ảnh: Việt Dũng.
Cán bộ quản giáo kiểm tra phạm nhân sau ngày lao động về. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top