CĐ Cục C10: Tổ chức Hội thi cán bộ CĐ giỏi năm 2019 khu vực phía Bắc

Lãnh đạo Cục 10 và CĐ Công an nhân dân trao giải cho các đội thi của các Cụm thuộc CĐ Cục 10. Ảnh: CĐ Cục 10
Lãnh đạo Cục 10 và CĐ Công an nhân dân trao giải cho các đội thi của các Cụm thuộc CĐ Cục 10. Ảnh: CĐ Cục 10
Lãnh đạo Cục 10 và CĐ Công an nhân dân trao giải cho các đội thi của các Cụm thuộc CĐ Cục 10. Ảnh: CĐ Cục 10
Lên top