Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cty Alibaba ngang nhiên bán dự án "ảo": Quản còn lỏng lẻo khiến môi giới làm loạn?

Hàng loạt dự án mà công ty Alibaba rao bán đều có vấn đề về tính pháp lý và được các cơ quan chức năng cảnh báo.
Hàng loạt dự án mà công ty Alibaba rao bán đều có vấn đề về tính pháp lý và được các cơ quan chức năng cảnh báo.