CƠN SỐT ĐẤT Ở LONG THÀNH (ĐỒNG NAI):

Ham lợi nhuận cao, coi chừng mắc bẫy môi giới

Lợi dụng tâm lý ham lợi của khách hàng, nhiều công ty môi giới mua gom đất của cá nhân rồi tự ý tổ chức bán hàng đầy rủi ro về pháp lý. Ảnh: BẢO CHƯƠNG
Lợi dụng tâm lý ham lợi của khách hàng, nhiều công ty môi giới mua gom đất của cá nhân rồi tự ý tổ chức bán hàng đầy rủi ro về pháp lý. Ảnh: BẢO CHƯƠNG
Lợi dụng tâm lý ham lợi của khách hàng, nhiều công ty môi giới mua gom đất của cá nhân rồi tự ý tổ chức bán hàng đầy rủi ro về pháp lý. Ảnh: BẢO CHƯƠNG
Lên top