CSGT đến tận trường “dạy” Luật Giao thông cho sinh viên nước ngoài

Đại diện PC 67 hướng dẫn các sinh viên nước ngoài tuân thủ luật giao thông, xử lý tình huống, sử dụng mũ bảo hiểm. Ảnh: PC67
Đại diện PC 67 hướng dẫn các sinh viên nước ngoài tuân thủ luật giao thông, xử lý tình huống, sử dụng mũ bảo hiểm. Ảnh: PC67
Đại diện PC 67 hướng dẫn các sinh viên nước ngoài tuân thủ luật giao thông, xử lý tình huống, sử dụng mũ bảo hiểm. Ảnh: PC67

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM