Công nhận Quảng Nam là tỉnh loại I

Hội An - một trong hai thành phố của tỉnh Quảng Nam, được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: LP
Hội An - một trong hai thành phố của tỉnh Quảng Nam, được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: LP
Hội An - một trong hai thành phố của tỉnh Quảng Nam, được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM