Công nhận liệt sĩ 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Công nhân liệt sĩ cho 3 công an hy sinh trong vụ nổ kho vật chứng.
Công nhân liệt sĩ cho 3 công an hy sinh trong vụ nổ kho vật chứng.