Gặp mặt 300 nhân chứng lịch sử ngành công an trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Các nhân chứng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Tiến
Các nhân chứng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Tiến
Các nhân chứng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Tiến