Công an Hồng Bàng (Hải Phòng): Cấp căn cước công dân gắn chíp 3 ca/ngày

Công an quận Hồng Bàng hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Công an quận Hồng Bàng hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Công an quận Hồng Bàng hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top