Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường lên kế hoạch xây dựng một công viên ở nơi đông dân cư. Ảnh MD
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường lên kế hoạch xây dựng một công viên ở nơi đông dân cư. Ảnh MD
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường lên kế hoạch xây dựng một công viên ở nơi đông dân cư. Ảnh MD
Lên top