LĐLĐ Đồ Sơn (Hải Phòng): Tặng quà NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và LĐLĐ quận Đồ Sơn tặng quà công nhân lao động. Ảnh: CTV
Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và LĐLĐ quận Đồ Sơn tặng quà công nhân lao động. Ảnh: CTV
Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và LĐLĐ quận Đồ Sơn tặng quà công nhân lao động. Ảnh: CTV
Lên top