LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): 1.000 suất nông sản sạch tặng CNLĐ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao quà là nông sản sạch tặng công nhân Công ty Sơn Thủy. Ảnh: MD
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao quà là nông sản sạch tặng công nhân Công ty Sơn Thủy. Ảnh: MD
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao quà là nông sản sạch tặng công nhân Công ty Sơn Thủy. Ảnh: MD
Lên top