Còn hơn 200 khách du lịch kẹt lại Đà Nẵng

Còn hơn 200 khách du lịch kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Còn hơn 200 khách du lịch kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Còn hơn 200 khách du lịch kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top