Người dân vừa đi từ Đà Nẵng về cần làm gì?

PGS Trần Đắc Phu- Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
PGS Trần Đắc Phu- Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
PGS Trần Đắc Phu- Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: VGP
Lên top