Một phường Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính

Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top