Chuyện chưa biết về những 10X giành học bổng “khủng” của VinUni

Lê Đình Nam có thể “sáng tác” rap với lời là các bài học lượng giác để giúp các bạn dễ ôn tập. Nguồn: VinUni
Lê Đình Nam có thể “sáng tác” rap với lời là các bài học lượng giác để giúp các bạn dễ ôn tập. Nguồn: VinUni
Lê Đình Nam có thể “sáng tác” rap với lời là các bài học lượng giác để giúp các bạn dễ ôn tập. Nguồn: VinUni
Lên top