Chùm ảnh: Trời lạnh buốt, người Hà Nội bịt kín khi ra đường