Miền Bắc rét kỷ lục 1-2 độ C, học sinh Hà Nội được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản quy định về việc nghỉ học của học sinh khi nhiệt độ dưới 10oC. Ảnh minh họa (Theo Hoa Học trò)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản quy định về việc nghỉ học của học sinh khi nhiệt độ dưới 10oC. Ảnh minh họa (Theo Hoa Học trò)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản quy định về việc nghỉ học của học sinh khi nhiệt độ dưới 10oC. Ảnh minh họa (Theo Hoa Học trò)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top