Xôn xao cảnh phụ huynh trèo tường bế trẻ vào lớp học giữa mưa, rét