Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chưa xác định được ai dán băng rôn bêu tên người xả rác tại Đắk Lắk

Băng rôn bêu tên người xả rác gây ra sự tranh cãi trái chiều.
Băng rôn bêu tên người xả rác gây ra sự tranh cãi trái chiều.