Ngày cuối nghỉ lễ: Cắm trại, xả rác ngập công viên lớn nhất Hà Nội

Sáng 1.5, những ô cỏ ở công viên Yên Sở vẫn còn xanh mướt (trái ảnh), nhưng khi chiều về, sau các hoạt động vui chơi, cắm trại để tổ chức ăn uống của người dân, cỏ bị giẫm nát, rác vương vãi khắp nơi.
Sáng 1.5, những ô cỏ ở công viên Yên Sở vẫn còn xanh mướt (trái ảnh), nhưng khi chiều về, sau các hoạt động vui chơi, cắm trại để tổ chức ăn uống của người dân, cỏ bị giẫm nát, rác vương vãi khắp nơi.
Sáng 1.5, những ô cỏ ở công viên Yên Sở vẫn còn xanh mướt (trái ảnh), nhưng khi chiều về, sau các hoạt động vui chơi, cắm trại để tổ chức ăn uống của người dân, cỏ bị giẫm nát, rác vương vãi khắp nơi.