Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: “Vấn đề là bao nhiêu buồng phòng khách sạn sau điều chỉnh Sơn Trà xuống 100m?”

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt câu hỏi về số lượng buồng phòng cắt giảm là bao nhiêu. Ảnh: NT
Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt câu hỏi về số lượng buồng phòng cắt giảm là bao nhiêu. Ảnh: NT
Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt câu hỏi về số lượng buồng phòng cắt giảm là bao nhiêu. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM