Chủ tịch Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu sẽ được đầu tư xây dựng 32.860 tỉ đồng

Ông Huỳnh Đức Thơ thông tin về kết luận của thành phố về dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TT
Ông Huỳnh Đức Thơ thông tin về kết luận của thành phố về dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TT
Ông Huỳnh Đức Thơ thông tin về kết luận của thành phố về dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TT
Lên top