XÂY MỚI CẢNG LIÊN CHIỂU 32.000 TỈ ĐỒNG:

Đà Nẵng đừng “đẽo cày giữa đường”!

Cảng Tiên Sa nằm trên bán đảo Sơn Trà nên giao thông kết nối phải xuyên qua trung tâm đô thị Đà Nẵng.
Cảng Tiên Sa nằm trên bán đảo Sơn Trà nên giao thông kết nối phải xuyên qua trung tâm đô thị Đà Nẵng.
Cảng Tiên Sa nằm trên bán đảo Sơn Trà nên giao thông kết nối phải xuyên qua trung tâm đô thị Đà Nẵng.
Lên top