Chính phủ cấp 1.000 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương vùng bão lụt

Thủ tướng Chính phủ cũng yếu cầu phải đảm bảo cuộc sống người dân không để dân bị đói, rét, bệnh tật do thiên tai mưa lũ. Ảnh: Thanh Vân
Thủ tướng Chính phủ cũng yếu cầu phải đảm bảo cuộc sống người dân không để dân bị đói, rét, bệnh tật do thiên tai mưa lũ. Ảnh: Thanh Vân
Thủ tướng Chính phủ cũng yếu cầu phải đảm bảo cuộc sống người dân không để dân bị đói, rét, bệnh tật do thiên tai mưa lũ. Ảnh: Thanh Vân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM