Cần Thơ không bắt buộc học sinh học sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục

Trường Tiểu học Hưng Phú 2 nơi xảy ra vụ việc
Trường Tiểu học Hưng Phú 2 nơi xảy ra vụ việc