Giáo viên dạy sách Công nghệ Giáo dục nói gì về cách đánh vần "lạ"?

Khoảng 800.000 học sinh lớp 1 đang học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục. Ảnh:  Hải Nguyễn
Khoảng 800.000 học sinh lớp 1 đang học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn
Khoảng 800.000 học sinh lớp 1 đang học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top