Cấm đưa lao động sang Nhật làm việc tại khu vực nhiễm phóng xạ

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Dolab
Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Dolab
Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Dolab