Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cách chức Bí thư xã vì hành hung vợ nhập viện

Bà H. - vợ ông Trung bị chồng hành hung phải nhập viện điều trị. Ảnh: TT
Bà H. - vợ ông Trung bị chồng hành hung phải nhập viện điều trị. Ảnh: TT