Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cách chức chủ tịch xã nếu không kịp xử lý khai thác trộm khoáng sản

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu